Erotik Hekayeler, Azeri seks hekayeler, Sex Hekayeler, Seks Hekayeler oxu
Təzə maqzinçi
Bizim evin yaxın bazara təzə maqzinçi gəldi işləməyə bir iki gün olardı bınan alırdım hər praduktı maqzinən evə gedəndə mənə kuçdə sağl ol edib gedir 5 aya belə mınan alırdım hər nə alsam gunrta mınan alanda oktyabır ayı mənən sorşdı neçə yaşun var 28 evlisən subay dedim subay nömrəmi isdədi verdim iri gözəri salağ dodağın buzub gözn yığıb gözəl gozərilə baxdı sat 9 olardı vaçapta salam 81 təvəldəm 2 uşağım var tək qalıram 2 il ərm işdə ölb uşaqlar yatzdram gəl 30 dəqəly yoldu bizdən olara gedim gördum 2 ci mərtə pəncərdən əl gəl qapı yavaş doydum açmadı 2 dəqə açmadı ruçka açıb içəri keçdim sus uşağlar yatıb işğı sondrb otağnda naçnik yanınr ələmdən tutub aprdı içəri saçı götn usndən dolu bədən iri döşdəri gotu bıdarı ağ əti gapı kiltədi əmşdi gapın ağznda dil dimə dəyr atı usnə məni saçn oynda əmşduy sat olardı əti sinəsin opdim lipçy çəkb doşdərn opdim soydu lut saldım ot kimi içi əmşə iri döşdəri sinəmdə oynr ləzt verir xeylağ edb axdım amın usdnə yatağ tokldı prasna ilə sikmi sildi amıda belə baxdı elə axdmda sikn həmşə yaxşı qalsın töklrərsən sora kim edər məni ətli əlnə aldı sikmi oyndı sıxşdırdı biraz durdı boyn boğazmı sinəmi opdi amn sürdi biraz durdı ələ dalna qoyub otrdı usndə oy dır götn içndə yup yumşağ isi gotu gu tukdu pamığ kimi baxdı belə nətrsən xoşva gəlir ələrn sürdü sinəmə üzmə sən məni sik heç kim eləmsin saxdı belə baxdı bıraxdı ayağın butun ağrğı otrı usndə nəfəsim dardı belm qırdı az qala əlin başna uzandı bormdı neçə klosan 72 məndə105 pis dölsən ərim anca saxlerdi üsndə mənən 5 yaş böyuk idi başın qoydu sinəmə öpr sinəmin gilərn əln sikmə çəkr sıxr onə məni öpr boynmı dodağmı yatım oynanda gördüm başı sinəmn üsndə saçı düşr döşn üsnə bər bədəni oyandım bıda gedim gunduz maqaznə gəlir 10 gun 15 gün zəng edr belə gunduz dedi evdə qalacam gəl nə isersən elə ağzna alsan hə elə əmşdi əvəlkinən pis açdı sikmi baxdı mınə gözdərin yumb apardı sikmə elə əmdi sikmi olman kimi birki əmşmə axdım sırazı evdə gəlb bizə mını evləmy isdeb evdəklər razı olmadı 32 yaşm oldu mın maqaznə gedmirdim əmvəlkinən gözələşib mına dedim o ağzma axdığn vaxdan heç kimə vermirəm səni iserəm 1 ay belə kəçi birn taptlarm mənə isdəmdim mını gordum dekabr ayı hava kləyli evə gedir mənən qalasansa gəl gəldy otağda əmşduy paltarın dəyşdi çay çörəy yeyib yatağ gedib əmşə əmşə sikdim elə iderdi əvlkinən çox əlrmi döşnə goyub bi xeyli gedim əmşə əmşə saçun töklb bədən kokəlib qarnçıxb döşdərn öpb dodağın dilin dilmə dəyir gəlr tok bıraxdım içnə biraz keçdi salıb hama çimizdirdi suyn altna əmşduy

Fikirlər (0)